Pd RARADOX Pd RARADOX

首页 > 客户服务 > 定期维护保养

定期维护保养

杭州鸿康始终坚持”设身处地为客户着想”,预期客户的需求,建立快速反应和值得信任的售后服务及技术支持。 

● 多功能复合机(以下简称复合机)为什么需要”维修保养”

就象人需要定期做身体健康状况检查一样,设备也需要定期地进行维修保养。当关键时刻想用复合机时,机器却发生了故障,就会影响您的日常业务,所以对复合机进行定期保养是非常必要的。预先进行值得信赖的维修保养,能更好地防患于未然。等到故障发生了才进行维修保养,就会造成额外的损失。

复合机内部装备着很多精密的机械零件,并且复合机是在消耗这些零件的同时才能进行复印、打印输出的机器。因此进行定期更换、点检、清洁、调整消耗的零件,可以防止故障的发生,保证印品质量,以合理的费用来换取最大可能的使用寿命。

保养协议好比是一份复合机健康保险,在保证复合机使用寿命的同时,也保证了复合机始终保持良好的工作状态,希望用户及时与杭州鸿康签定或续订保养协议。

● 保养协议给用户带来的益处

签定鸿康保养协议的合同客户,可以享受以下承诺:

定期上门维修保养,防范于未然

优先响应维修召唤服务除以上承诺,您可避免因仿冒品而导致的品质问题,将故障的发生防范于未然。

● 复印机保养内容

杭州鸿康对复合机的保养内容,是根据机器型号的不同而有所区别,其主要保养内容如下:

清洁光学系

清洁爆光灯,稿台玻璃,防尘玻璃,镜头,传感器

清洁转印单元

清洁转印高压辊,转印带刮板,转印带,废粉回收仓

清洁定影单元

清洁定影辊,定影分离爪,热敏电阻,定影出纸辊

清洁鼓周围

清洁充电辊,删边灯,消电灯,鼓分离爪,清洁入口封条

清洁纸路单元,送稿器,分页器

调整复印浓度,复印品的位置

清洁机器外观


http://baoli.yuejiayinyue.com/ http://binggou.yuejiayinyue.com/ http://boniya.yuejiayinyue.com/ http://buzhen.yuejiayinyue.com/ http://chuchuang.yuejiayinyue.com/ http://danbao.yuejiayinyue.com/ http://dianqing.yuejiayinyue.com/ http://anli.yuejiayinyue.com/ http://xuexi.yuejiayinyue.com/ http://jiansuo.yuejiayinyue.com/ http://kecheng.yuejiayinyue.com/ http://faren.yuejiayinyue.com/ http://longduan.yuejiayinyue.com/ http://fanhuan.yuejiayinyue.com/ http://fengxian.yuejiayinyue.com/ http://kechuang.yuejiayinyue.com/ http://jinzhi.yuejiayinyue.com/ http://susong.yuejiayinyue.com/ http://tingshen.yuejiayinyue.com/ http://zichan.yuejiayinyue.com/ http://gongtong.yuejiayinyue.com/ http://guanxia.yuejiayinyue.com/ http://guoqi.yuejiayinyue.com/ http://cexiao.yuejiayinyue.com/ http://leian.yuejiayinyue.com/ http://hunyin.yuejiayinyue.com/ http://mingshi.yuejiayinyue.com/ http://neigui.yuejiayinyue.com/ http://hegui.yuejiayinyue.com/ http://jiage.yuejiayinyue.com/ http://shuju.yuejiayinyue.com/ http://zhixing.yuejiayinyue.com/ http://yuangong.yuejiayinyue.com/ http://touzhi.yuejiayinyue.com/ http://chuzhi.yuejiayinyue.com/ http://quanyi.yuejiayinyue.com/ http://ziqing.yuejiayinyue.com/ http://fenpei.yuejiayinyue.com/ http://shougou.yuejiayinyue.com/ http://shangshi.yuejiayinyue.com/ http://hebing.yuejiayinyue.com/ http://ruhe.yuejiayinyue.com/ http://wangluo.yuejiayinyue.com/ http://huigou.yuejiayinyue.com/ http://jingwai.yuejiayinyue.com/ http://baogao.yuejiayinyue.com/ http://qingqiu.yuejiayinyue.com/ http://renge.yuejiayinyue.com/ http://qishu.yuejiayinyue.com/ http://zaiwu.yuejiayinyue.com/ http://zongze.yuejiayinyue.com/ http://chengbao.yuejiayinyue.com/ http://chongzu.yuejiayinyue.com/ http://zhili.yuejiayinyue.com/ http://sanqi.sfcc.com.cn/ http://turang.sfcc.com.cn/ http://zhongyao.sfcc.com.cn/ http://ezuo.sfcc.com.cn/ http://pipalin.sfcc.com.cn/ http://lvyan.sfcc.com.cn/ http://changyin.sfcc.com.cn/ http://gaixing.sfcc.com.cn/ http://suliao.sfcc.com.cn/ http://huangan.sfcc.com.cn/ http://omen.sfcc.com.cn/ http://boqian.sfcc.com.cn/ http://jiawan.sfcc.com.cn/ http://maxiu.sfcc.com.cn/ http://jiaji.sfcc.com.cn/ http://erjia.sfcc.com.cn/ http://liuhua.sfcc.com.cn/ http://yuanliao.sfcc.com.cn/ http://sanjia.sfcc.com.cn/