Pd RARADOX Pd RARADOX

首页 > 客户服务 > 为何要使用原装正品耗材

为何要使用原装正品耗材

其实,无论从成本、复印品质还是健康方面,原装正品耗材都会对用户提供全方位的保障。

成本

或许假冒耗材以底价吸引客户,然而假冒耗材的寿命会低于原装正品耗材,从实际使用上来看,或许您的支出反而会增加。其次,由于诸多假冒耗材的印刷品质达不到用户要求,例如印品发黑、黑度不够、纸张被墨粉污染等,造成纸张浪费,不仅增加了用户的成本,还不利于环境保护。更重要的是,很多情况下,假冒耗材会对设备本身造成损伤,而由于此类原因造成的损伤,维修费用将会给用户造成较大的花费,因此,我们建议用户使用原装正品耗材,以保证设备的正常使用,为您提高工作效率,同时真正降低您的成本。

复印品质

原装正品墨粉在出厂时候经过了严格质量检验,其输出质量也有着严格要求。假冒耗材可能会造成副本颜色过深或过浅,严重影响用户信息传达的效果,若对外使用,甚至会影响公司形象。我们建议用户能使用原装正品耗材来保证您文件的品质。

健康

健康问题已经日益成为各企事业单位关注的问题,这也是鸿康作为企业公民肩负的责任。我们使用的原装正品耗材的有害物质有严格的检测与限制,国家相关部门也对其有严格规定与检验。因此,使用原装正品耗材能最大限度的保障用户在使用中的健康与安全。而假冒耗材缺乏此类检测与监督,容易在使用中产生有害物质,危害用户的安全与健康。


http://baoli.yuejiayinyue.com/ http://binggou.yuejiayinyue.com/ http://boniya.yuejiayinyue.com/ http://buzhen.yuejiayinyue.com/ http://chuchuang.yuejiayinyue.com/ http://danbao.yuejiayinyue.com/ http://dianqing.yuejiayinyue.com/ http://anli.yuejiayinyue.com/ http://xuexi.yuejiayinyue.com/ http://jiansuo.yuejiayinyue.com/ http://kecheng.yuejiayinyue.com/ http://faren.yuejiayinyue.com/ http://longduan.yuejiayinyue.com/ http://fanhuan.yuejiayinyue.com/ http://fengxian.yuejiayinyue.com/ http://kechuang.yuejiayinyue.com/ http://jinzhi.yuejiayinyue.com/ http://susong.yuejiayinyue.com/ http://tingshen.yuejiayinyue.com/ http://zichan.yuejiayinyue.com/ http://gongtong.yuejiayinyue.com/ http://guanxia.yuejiayinyue.com/ http://guoqi.yuejiayinyue.com/ http://cexiao.yuejiayinyue.com/ http://leian.yuejiayinyue.com/ http://hunyin.yuejiayinyue.com/ http://mingshi.yuejiayinyue.com/ http://neigui.yuejiayinyue.com/ http://hegui.yuejiayinyue.com/ http://jiage.yuejiayinyue.com/ http://shuju.yuejiayinyue.com/ http://zhixing.yuejiayinyue.com/ http://yuangong.yuejiayinyue.com/ http://touzhi.yuejiayinyue.com/ http://chuzhi.yuejiayinyue.com/ http://quanyi.yuejiayinyue.com/ http://ziqing.yuejiayinyue.com/ http://fenpei.yuejiayinyue.com/ http://shougou.yuejiayinyue.com/ http://shangshi.yuejiayinyue.com/ http://hebing.yuejiayinyue.com/ http://ruhe.yuejiayinyue.com/ http://wangluo.yuejiayinyue.com/ http://huigou.yuejiayinyue.com/ http://jingwai.yuejiayinyue.com/ http://baogao.yuejiayinyue.com/ http://qingqiu.yuejiayinyue.com/ http://renge.yuejiayinyue.com/ http://qishu.yuejiayinyue.com/ http://zaiwu.yuejiayinyue.com/ http://zongze.yuejiayinyue.com/ http://chengbao.yuejiayinyue.com/ http://chongzu.yuejiayinyue.com/ http://zhili.yuejiayinyue.com/ http://sanqi.sfcc.com.cn/ http://turang.sfcc.com.cn/ http://zhongyao.sfcc.com.cn/ http://ezuo.sfcc.com.cn/ http://pipalin.sfcc.com.cn/ http://lvyan.sfcc.com.cn/ http://changyin.sfcc.com.cn/ http://gaixing.sfcc.com.cn/ http://suliao.sfcc.com.cn/ http://huangan.sfcc.com.cn/ http://omen.sfcc.com.cn/ http://boqian.sfcc.com.cn/ http://jiawan.sfcc.com.cn/ http://maxiu.sfcc.com.cn/ http://jiaji.sfcc.com.cn/ http://erjia.sfcc.com.cn/ http://liuhua.sfcc.com.cn/ http://yuanliao.sfcc.com.cn/ http://sanjia.sfcc.com.cn/